#OgarnijHejt

ogarnij hejt

#OgarnijHejt

Zgłoś swoją szkołe na warsztaty i #OgarnijHejt

Trzech na czterech uczniów spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy. Jeden na trzech nigdy o niej nikomu nie powiedział. Te liczby pokazują, że mamy do czynienia ze zjawiskiem na ogromną skalę. Zjawiskiem, które w wielu szkołach ciągle stanowi tabu. Projekt „Ogarnij hejt” powstał w związku z potrzebą podniesienia świadomości w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Świadomości nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców. Zgłoś szkołę do darmowego projektu!

    Formularz zgłoszeniowy

    Znaków: 0 / 200

    Administratorem danych osobowych zawartych z formularzu Konkursu „Ogarnij Hejt” jest Fundacja Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema z siedzibą przy ul. Pługa 1/50 w Warszawa, zwana dalej Instytutem. Zebrane dane Instytut przetwarza w celu organizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do podjęcia działań związanych z organizacją Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Osoby, których dane Instytut przetwarza, mają prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Instytut udostępni dane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi związane z prowadzoną działalnością na rzecz administratora takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT. W przypadku, gdyby Instytut przetwarzał dane w sposób niewłaściwy, osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane przez okres przygotowania i realizacji Konkursu. Po tym okresie dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu, jakim jest informowanie o działalności statutowej. Osoby, które mają pytania, uwagi, nie chcą, aby ich dane były w bazie kontaktów Instytutu, mogą o tym poinformować Instytut pisząc na adres: julia.kluczynska@instytutlema.pl.

    Tak, chcę żeby moja szkoła dołączyła do akcji!

    Organizatorzy