Michał Sobczyk

Rozwój międzynarodowy

Wielokrotnie odpowiadał za współpracę z polskimi i brytyjskimi przedsiębiorstwami oraz sprawami cyfryzacji i nowych technologii. Zajmuję się strategicznym doradztwem w zakresie polskiego środowiska biznesowego, promowaniem polsko – brytyjskiej współpracy. Koordynuje wydarzenia o charakterze biznesowym, w tym dla podmiotów z sektora nowych technologii (UK – Polish Business Forum, technologiczne okrągłe stoły dla polskich i brytyjskich przedsiębiorstw). Organizator szeregu innych spotkań dotyczących przygotowań do Brexitu). Wcześniej, w Impact CEE był odpowiedzialny za współpracę z zagranicznymi partnerami technologicznymi. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego był odpowiedzialny za współpracę zagraniczną. Jako przedstawiciel Polski kierował projektem Komisji Europejskiej „Central Asia Education Platform”. Pracował jako konsultant energetyczny dla krajów bałtyckich oraz jako Asystent posła do Parlamentu Europejskiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz w Akademie Leona Koźmińskiego.