Przemysław Galiński

Doradca Zarządu

Dyrektor w firmie doradczej PwC odpowiadający za rozwój biznesu w obszarze wdrożeń chmury oraz transformacji cyfrowej w największych, złożonych projektach dla klientów w Polsce i regionie CEE.

Obecnie z największymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami, realizuje projekty implementacji technologii cloud oraz innowacyjne projekty transformacyjne z zakresu wykorzystania chmury publicznej, prywatnej oraz rozwiązań hybrydowych a także dedykowanych usług chmurowych w najbardziej złożonych projektach. To wszystko, aby pomóc organizacjom rozwijać się, stawać się innowacyjnymi, działać globalnie i błyskawicznie reagować na zmieniające się otoczenie mikro i makroekonomiczne. Przemysław Galiński przez ostatnie kilkanaście lat budował swoje doświadczenie w takich firmach jak Accenture, IBM i T-mobile wspierając klientów w realizacji implementacji i transformacji chmurowej oraz ICT w wielu projektach. Przemysław Galiński jest doktorantem Szkoły Głównej Handlowej, studiów doktoranckich w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w Kolegium Zarządzania i Finansów. Ulubiona książka: Obłok Magellana.