Aktywność ludzi Instytutu

Jesteśmy aktywni na wielu forach w działaniach zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Ludzie Instytutu są  wiarygodnym partnerem rozmowy nad przyszłością Internetu. Poniżej przykłady.

 

Internet Governance Forum 2020 – Krzysztof Szubert, przewodniczący Rady Programowej Instytutu i jeden z Fundatorów został członkiem Komitetu Programowego IGF 2020. Przyszłoroczny IGF, będzie już 15. z kolei. Odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w dniach 2-6 listopada 2020 r. IGF to inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania Internetem. W dyskusję włączają się przedstawiciele rządów, administracji, środowisko akademickie, środowisko techniczne, biznes oraz organizacje pozarządowe.

 

Grupa Robocza ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie przy Ministerstwie Cyfryzacji. W jej skład powołany został dyrektor Instytutu – Jakub Płodzich. Priorytetem pracy Grupy Roboczej będzie wypracowanie rozwiązań i przedstawienie proponowanych działań w kwestii bezpiecznego dostępu do Internetu dla najmłodszych użytkowników. W szczególności Grupa będzie skupiać się na obszarach wymienionych w Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci.

 

Komitet Sterujący Roku Stanisława Lema 2021 – dr Maciej Kawecki, Prezes Fundacji jest członkiem zespołu pracującego nad organizacją w 2021 roku obchodów setnych urodzin Stanisława Lema.

 

Zespół ekspercki z dziedziny nowych technologii oraz ochrony prywatności Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W jego skład zostali powołani dr Maciej Kawecki, Prezes Zarządu Instytutu oraz Marcin Maruta, jeden z fundatorów. Najważniejszym zadaniem zespołu będzie analiza metod i narzędzi ochrony dzieci przed pornografią i wypracowanie propozycji rozwiązań, które przyczyniłyby się najbardziej do tego celu, przy poszanowaniu praw i wolności osób dorosłych.

23 stycznia 2020