ENEA partnerem Instytutu Lema!


Grupa Enea, jeden z liderów rynku elektroenergetycznego w Polsce, od lat prowadzi działania przynoszące trwałe efekty społeczne, wdrażając i realizując przemyślaną politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedną z fundamentalnych wartości Grupy jest odpowiedzialność: za działalność firmy i jej skutki dla otoczenia, pracowników i ich rodziny, klientów oraz całe społeczności. Przejawem tej odpowiedzialności są troska i działania na rzecz lokalnych społeczności oraz realizacja licznych projektów edukacyjnych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa. Przykładami są ostatnie działania i wsparcie telefonicznej pomocy psychologicznej dla kobiet, które doświadczyły ekonomicznych czy zdrowotnych skutków pandemii.
 
– Energetyka staje się obszarem transformacji. Branża podejmuje ważne kroki rozwojowe dla środowiska i człowieka w globalnym ujęciu. Dzisiejsze decyzje będą miały wpływ na to, jakie miejsce we wszechświecie zajmie ludzkość, w jakiej kondycji będzie nasza planeta i jak będzie się rozwijała nasza cywilizacja – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes Enei. Koncern energetyczny jest partnerem Roku Lema. – Wybitny twórca literatury fantastyczno-naukowej miał niezwykłe wyczucie współczesności. Dziś energetyka dogania futurystyczne wizje, proponując odbiorcom energię pozyskiwaną ze źródeł natury, magazyny energii czy ładowanie pojazdów jak rowery, hulajnogi i samochody z domowego gniazdka – dodaje Paweł Szczeszek.
 
W Roku Lema Grupa Enea zaangażuje się w wydarzenia i projekty z zakresu kultury, technologii i nauki. M.in. prowadzony przez Fundację Enea projekt „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”, poza zajęciami dla seniorów z zakresu świadomości konsumenckiej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i pierwszej pomocy, zostanie wzbogacony o blok tematyczny dotyczący cyberbezpieczeństwa.
Enea będzie partnerem Instytutu Lema w najważniejszym projekcie w zakresie edukacji cyfrowej – projekcie mającym na celu walkę z cyberprzemocą pn. „Ogarnij hejt”. To zajęcia w szkołach podstawowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Szkoły, poza warsztatami, otrzymają materiały edukacyjne oraz certyfikaty. Już w poniedziałek 12 kwietnia startujemy z rekrutacją i szeroką komunikacją wspólnych działań.
 
– bardzo cieszymy się, że Enea dołącza do grona partnerów Instytutu w ramach Roku Lema. To dla nas wyjątkowy czas pełny projektów z zakresu kultury, technologii i nauki. Bo taki będzie ten rok – łączący działania z różnych, pozornie odległych od siebie dziedzin. I taki był też sam Stanisław Lem. Pisał, że „jesteśmy jak na technologicznej krze, która nas unosi, a my nie wiemy dokąd”, zawsze apelował o edukację cyfrową i podnoszenie kompetencji użytkowników technologii. To wspólnie z Enea zamierzamy robić przez cały ten rok, zaczynając od najważniejszego dla nas projektu, jakim jest Ogarnij Hejt – powiedział dr Maciej Kawecki, Prezes Zarządu Instytutu Lema.
 

9 kwietnia 2021