Instytut Lem.AI

LEM AI Logo

 
 

Projekt “Instytut Lem.AI” powstał, aby wspierać młode polskie startupy, które zajmują się tworzeniem systemów opartych o algorytmy AI.
 
Oferujemy dostęp do konsultacji w zakresie wymagań prawnych pro bono, gwarantując poufność i ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.
 
Bezpłatnych konsultacji udzielać będą specjaliści w zakresie ochrony danych, bezpieczeństwa informacji, ochrony konsumentów, własności intelektualnej i usług cyfrowych. Nasz zespół ekspercki tworzą zarówno prawnicy (radcowie prawni), jak i specjaliści o kompetencjach technicznych.
 
Budowanie systemów AI przez rodzime firmy traktujemy przede wszystkim jako szansę dla skokowego rozwoju gospodarki naszego kraju. Jednocześnie dostrzegamy związane z tym ryzyka, m.in. dla ochrony prywatności, bezpieczeństwa informacji i ochrony własności intelektualnej.
 
Częstym problemem na etapie projektowania rozwiązań jest brak wiedzy odnośnie prawnych ograniczeń i wymogów dotyczących budowania usług opartych o AI. Błędy polegające na nieuwzględnieniu wymagań regulacyjnych, popełnione na etapach pozyskania i przygotowania danych treningowych, testowania, czy walidacji rozwiązania, mogą nie być możliwe do poprawy w późniejszych cyklu rozwoju produktu.
 
Rozwijając projekt “Instytut Lem.AI” chcemy pomóc startupom uniknąć ryzyka regulacyjnego, w szczególności na wczesnym etapie projektowania usługi lub systemu AI, które może uniemożliwić jego funkcjonowanie na rynku. Pomagamy ustrzec się także innych ryzyk dla osób, które będą wchodziły w “interakcję” ze sztuczną inteligencją.
 
Ryzyka związane z AI mogą dotyczyć różnych aspektów compliance, w szczególności ochrony danych, cyberbezpieczeństwa, kwestii ochrony konsumentów, czy prawa własności intelektualnej.
 
Często samo uświadomienie sobie, co może w przyszłości zablokować wdrożenie rynkowe danego rozwiązania może pozwolić na uniknięcie błędów.
 
Projekt Lem.AI prowadzić będzie zespół kierowany przez dra radcę prawnego Mirosława Gumularza oraz inż. mgr Tomasza Izydorczyka (audytor wiodący ISO:27001), którzy specjalizują się w prawie nowych technologii – zarówno w aspektach regulacyjnych jak i technicznych.
 
 
Poniżej sylwetki naszych konsultantów.

Mirosław Gumularz

dr r. pr. Mirosław Gumularz (NewTechLaw.eu)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dodatkowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katolickie Uniwersytet Lubelski na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Adiunkt Uniwersytetu WSB Mierzę w Poznaniu i wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych i praw nowych technologii.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa nowych technologii m.in. z zakresu ochrony danych osobowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, m.in. komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

 • Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce).
 • Ochrona danych osobowych zajmował się także w roli ABI w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników.

Audytor wg norm ISO/IEC:

 • ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji)
 • ISO/IEC 27701 (zarządzanie informacją o prywatności)

 

Tomasz Izydorczyk

mgr inż. Tomasz Izydorczyk (NewTechLaw.eu)

Audytor, IOD, Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Konsultant merytoryczny i wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim.

Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie informacji. Członek organów SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Pełnił rolę ABI m.in. w JOB IMPULSE POLSKA sp. z o.o., Kompanii Piwowarskiej SA, ANECOOP POLSKA sp. z o.o. Przeprowadził kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu przepisów RODO oraz przewodował ponad 200 systemów IT pod kątem zgodności z RODO.

Był konsultantem w kancelarii Maruta Wachta sp. j. oraz członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych przy Ministrze Cyfryzacji. Aktualnie pełniący funkcję IOD w ARC Europe Polska sp. z o.o. oraz jako ekspert ds. ochrony danych pracuje dla grupy kapitałowej FundingBox.

Audytor wg norm ISO/IEC:

 • ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji)
 • ISO/IEC 27701 (zarządzanie informacją o prywatności)
 • ISO/IEC 22301 (ciągłość działania)

 
 

Jeśli chcesz skorzystać z naszego wsparcia, zostaw dane w formularzu. Odezwiemy się


  Regulamin Programu Lem.AI

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Administratorem danych osobowych w ramach Projektu Lem.AI jest Fundacja Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema (KRS 0000806444) dane kontaktowe: biuro@instytutlema.pl lub ul. Adama PŁuga 1 /50, 02-047 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celach związanych z celami statutowymi Fundacji oraz celami Projektu Lem.AI – czyli wsparcia polskich startupów w rozwoju projektów lub systemów opartych o sztuczną inteligencję. Podstawą prawną jest art. 6.1.lit f) – prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na realizacji swoich zadań statutowych. Dane będą przekazywane zaufanym odbiorcom danych takim jak: dostawcy usług hostingowych, IT, doradcami czy ekspertami realizującymi zadania na rzecz fundacji czy beneficjentów fundacji.

  Każda osoba ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz skargi do UODO.gov.pl. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.