Konferencja inauguracyjna – Wróćmy do Lema


Dnia 5 marca 2020 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się konferencja inauguracyjna Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema. Przedstawiono plan działania na najbliższe miesiące, zaprezentowano zespół i Radę Programową oraz premierowo wyświetlono klip kampanii społecznej pt. „Ogarnij hejt”.

 

Na konferencji obecni byli założyciele Instytutu: dr Maciej Kawecki, Marcin Maruta oraz Krzysztof Szubert. Ponadto wydarzenie swoją obecnością uświetnili członkowie Rady Programowej: Marcin Prokop, Jan Lubomirski-Lanckoroński, Marek Kamiński, Michał Białek i Wojciech Zemek przedstawiciel rodziny Stanisława Lema. Wśród gości specjalnych znalazł się prof. Michał Rusinek, który wygłosił wykład otwierający na temat mowy nienawiści.

 

– Instytut Lema, który powołujemy do życia jest odpowiedzią na słowa Stanisława Lema, który powiedział, że „technologie mają swój świetlisty awers, ale życie dało im rewers – czarną rzeczywistość”. Tą czarną rzeczywistością jest dzisiaj hejt, który zalewa nasz Internet. Będziemy z nim walczyć, a ze wszystkimi naszymi działaniami wychodzimy do małych miast, miasteczek i wsi, bo tam potrzeba edukacji cyfrowej jest największa – powiedział na konferencji inaugurującej Kawecki.

 

Stanisław Lem przewidział nawet hejt. Dlatego Fundacja będzie prowadzić swoje działania pod egidą pisarza nazywanego technologicznym wieszczem. Stanisław Lema ponad pół wieku temu przewidział wiele z problemów wynikających z rozwoju technologicznego. Na konferencji doszło do symbolicznego spotkania przedstawicieli trzech Fundacji imienia wielkich pisarzy.

 

– to wyjątkowy moment. Usłyszeliśmy deklarację współpracę z Instytutem Lema ze strony Michała Rusinka w imieniu Fundacji Wisławy Szymborskiej i ja czynię to samo, deklarując współpracę ze strony Fundacji Olgi Tokarczuk – powiedział Irek Grin, członek zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk.

 

Instytut Lema jest jedną z organizacji zaangażowanych w działania zmierzające do uczynienia roku 2021 rokiem Stanisława Lema w setną rocznicę urodzin pisarza. O planach działania w tym zakresie opowiedzieli wspólnie Marcin Maruta i Wojciech Zemek.

 

Radę programową Fundacji przedstawił jej przewodniczący – Krzysztof Szubert, który podziękował wszystkim za zaangażowanie i wskazał, że przy doborze osób do Rady kierowaliśmy się chęcią zgromadzenia przedstawicieli jak większej ilości branż. Bo cyfryzacja dotyczy nas wszystkich, nie tylko ludzi z branży IT.

 

Dyrektor Fundacji, Jakub Płodzich przedstawił szczegółowe założenia projektu edukacyjnego pod nazwą „Ogarnij hejt”. Jego jednym elementem jest kampania społeczna, ale drugim, dużo szerszym, są zajęcia edukacyjne na temat cyberprzemocy w szkołach podstawowych. Zajęcia kierowane nie tylko do uczniów, ale także rodziców i nauczycieli. Bo jak głosi hasło kampanii społecznej – z hejtem i cyberprzemocą możemy wygrać tylko razem.16 marca 2020