Ogarnij Hejt – Instytut Lema i NASK

Ogarnij Hejt to jeden z najważniejszych projektów Instytutu Lema. To projekt przeciw cyberprzemocy skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli. Szkolimy jak radzić sobie z cyberprzemocą, jak ją diagnozować, jak przeciwdziałać. Kolejne 5 szkół dołączyło do projektu i mają za sobą przeprowadzone przez nas warsztaty – całość w formie zdalnej. Zajęcia w tych szkołach zostały dofinansowane ze środków NASK-PIB.
 

Szkoły, które wzięły udział w projekcie w grudniu:
1. SP 4 Giżycko
2. SP 1 Giżycko
3. SP w Józefosławiu
4. SP 1 Toszek
5. SP 2 Toszek

 
Łącznie przeprowadzono 37 zajęć, w tym zajęcia dla: uczniów, nauczycieli i rodziców. W zajęciach wzięło udział łącznie: 621 osób. Podczas zajęć uczniowie pracowali wedle załączonego programu zajęć. W trakcie zajęć uczniowie i rodzice wypełniali ankiety, w których odpowiadali na pytania dotyczące cyberprzemocy. Instytut Lema na ich bazie stworzy raport dotyczący cyberprzemocy, którego wynikami podzieli się niebawem. Wszystkie szkoły dostały już „swój” raport nt. stanu cyberprzemocy wśród uczniów stworzony na podstawie wypełnionych ankiet. Każda szkoła dostała pakiet scenariuszy lekcji nt. cyberprzemocy, z których mogą korzystać nauczyciele.
 
Projekt Ogarnij Hejt ma partnerów w postaci OVHcloud, Bridgestone czy wykop.pl, teraz do tego grona dołączył NASK. Zapraszamy wszystkie podmioty, które chcą się zaangażować w proces edukacji w szkołach na temat cyberprzemocy do kontaktu!

22 grudnia 2020