Ogarnij hejt – raport i podsumowanie

Ponad 5 tysięcy uczestników, 30 szkół w całej Polsce, warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli, materiały edukacyjne, raporty i certyfikaty. Instytut Lema i Grupa Enea – partner kampanii Ogarnij Hejt – podsumowują wspólne działania.
 
Ogarnij Hejt to projekt realizowany przez Instytut Lema od początku jego istnienia. W ramach realizowanych warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych uczniowie, ich rodzice i nauczyciele dowiadywali się jak sobie radzić z cyberprzemocą, jakie są jej konsekwencje, jak ją wykrywać i jej przeciwdziałać. Wraz z zaangażowaniem w projekt Grupy Enea, do akcji dołączyło kolejnych 30 szkół, głównie z małych miast i wsi, m.in. z terenu działania spółek koncernu energetycznego.
 

 
– Enea obserwuje zmieniające się otoczenie i realizując działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu każdorazowo koncentruje się na drugim człowieku. Pandemia zmieniła nasz świat, nie wszyscy zdołali się dostosować do nowych okoliczności. Z myślą o takich osobach stworzyliśmy cały szereg działań na rzecz ochrony i poprawy zdrowia psychicznego – wyjaśnia Anna Lutek, dyrektor Departamentu PR i Komunikacji w Enei. – Nie zapomnieliśmy o młodzieży i dlatego dołączyliśmy do kampanii Ogarnij Hejt, której celem jest edukacja młodych, ich rodziców i nauczycieli jak odpowiedzialnie korzystać z sieci i jak walczyć z cyberprzemocą – dodaje Anna Lutek.
 
W czasach, gdy trzech na czterech uczniów deklaruje, że spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy, a jeden na trzech nikomu o niej nie mówi i coraz częściej dowiadujemy się o przypadkach depresji, samookaleczeń czy próbach samobójczych, działania w zakresie edukacji cyfrowej są kluczowe.
 
W ramach projektu uczniowie wypełniali anonimowe ankiety, odpowiadając na 11 pytań dotyczących cyberprzemocy i cyberbezpieczeństwa. Już odpowiedzi na pierwsze pytanie: „Czy rozmawiałeś kiedyś z rodzicami na temat zachowania w Internecie?” jednoznacznie wskazują jak istotna jest potrzeba edukacji w tym zakresie. Dominują bowiem odpowiedzi „nigdy” albo „raz”, a „często” odpowiedziało tylko 8% pytanych.
 
Ankietowani uczniowie zostali zapytani także o to, którą formą przemocy słownej przejmują się bardziej – wirtualnym hejtem czy realnymi wyzwiskami. Blisko 30% z nich zadeklarowało, że jest to hejt. Młodzi ludzie mają świadomość tego, że cyberprzestrzeń generuje większe zasięgi i ma tym samym większą siłę rażenia. Wielu z nich bardziej boli negatywny komentarz pod zdjęciem na platformie społecznościowej niż wyzwiska na szkolnym korytarzu. Rodzice i nauczyciele muszą mieć świadomość, że problemy młodzieży często mają swój początek w Internecie. Nie należy ich bagatelizować tylko dlatego, że wydarzyły się w świecie wirtualnym. Ten świat dla dzieci stał się bowiem jak najbardziej realny.
 
Z całym raportem można zapoznać się tutaj: Raport Ogarnij Hejt 2022

5 kwietnia 2022