OVHcloud naszym partnerem!


 
Ostatnie miesiące były skokiem milowym w cyfryzacji naszego kraju. Choć świadomość oraz gotowość do korzystania z e-narzędzi wzrosły, wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby z dobrodziejstw nowych technologii korzystali wszyscy.
 
Czas pandemii jest próbą ognia dla technologii, która zaoferowała gotowe rozwiązania w obliczu zamykających się sklepów, szkół i zakładów. Jeśli przed lock-downem aż 73 proc. firm nie inwestowało w nowe technologie, to podczas pandemii wykorzystywało je już 91 procent . Covid-19 stał się też wyzwaniem dla społeczeństwa, które naraz musiało zorganizować biuro w domu i szkołę w pokoju. Cyfrowa rewolucja przyspieszyła, a niezmienne okazały się potrzeby społeczne, np. te dotyczące zdrowia, konsumpcji, komunikacji, edukacji, rozrywki czy administracji, które musiały zostać zrealizowane w innej formie, np. zdalnie.
 
W efekcie w firmach podjęto wiele dotąd odkładanych decyzji, a dużo procesów przyspieszono, co sprawiło, że ostatnie miesiące stały się najbardziej efektywnym etapem walki ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego w historii Polski. Online musiał być każdy, kto miał dziecko w wieku szkolnym. Jednak choć wzrosła świadomość cyfrowych potrzeb, nie wszyscy sięgnęli po rozwiązania, ponieważ nie zawsze gotowość oznacza powszechny dostęp i równe szanse.
 
Wciąż konieczne są działania mające na celu szeroko pojętą edukację cyfrową i taki jest cel Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema. Instytut adresuje swoją misję szeroko, ma na koncie m.in. ogólnopolską akcję Ogarnij Hejt, skierowaną przeciwko cyberprzemocy, adresowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli angażuje się w działania promujące innowacje w samorządach, a w planach ma projekty ułatwiające zdalną edukację. W ramach akcji Ogarnij hejt (patronat honorowy Ministerstwa Cyfryzacji) przeszkolono już ponad tysiąc osób, a jesienią 2020 projekt zagości w 5 kolejnych miastach z szacowaną liczbą odbiorców na minimum 5 tys. osób. Działalność Instytutu jest doceniania także poza krajem – we wrześniu br., został wyznaczony przez ONZ do realizacji serii warsztatów w ramach Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum), najważniejszym wydarzeniu technologicznym organizowanym przez ONZ na świecie. Wielkimi krokami zbliża się także Rok Lema w setną rocznicę urodzin pisarza w roku 2021. Instytut jest jednym z trzech inicjatorów tego wydarzenia i przewidział na tę okazję szereg projektów z pogranicza technologii i kultury.
 
Również od września partnerem strategicznym Instytutu jest OVHcloud, globalny dostawca chmury o europejskim rodowodzie.
– Cieszymy się, że zostaliśmy partnerem Instytutu Polska Przyszłości, ponieważ zgadzamy się, że technologia jest dla wszystkich i pragniemy, aby użytkownicy korzystali z dobrodziejstw technologii świadomie. Działając razem możemy osiągnąć więcej na rzecz niwelowania wykluczenia cyfrowego – mówi Robert Paszkiewicz, odpowiedzialny w OVHcloud za region CEE. – Chcemy włączać się we wszystkie prowadzone w tym obszarze działania i cieszymy się, że będziemy mogli to robić z tak doświadczonym partnerem.
 
– Stanisław Lem napisał, że technologie mają świetlisty awers, ale życie dało im rewers – czarną rzeczywistość. I niestety tak jest. Ciągle zbyt dużo wykluczenia cyfrowego, zbyt dużo negatywnych zjawisk w cyberprzestrzeni jak hejt, fakenewsy, patostreaming i zbyt mała świadomość społeczna związana z korzystaniem z technologii. Walka o lepszą rzeczywistość technologiczną wymaga szerokiej współpracy. Dlatego tak się cieszę , że naszym partnerem zostaje OVHcloud – globalna marka, która do edukacji cyfrowej przywiązuje ogromną wagę i jest świetnym przykładem na społeczne zaangażowanie biznesu. Razem zrobimy wiele dobrego – powiedział Prezes Zarządu Instytutu Lema dr Maciej Kawecki.
 
Na mocy podpisanej umowy partnerskiej OVHcloud włączy się w projekty Instytutu, a także m.in. w inicjatywy edukacyjne, jak tworzyć i prowadzić biznes w Internecie.

8 października 2020