Pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie

W spotkaniu, które otworzył minister cyfryzacji Marek Zagórski, wzięło udział kilkudziesięcioro ekspertów z instytucji, organizacji i firm zajmujących się nowymi technologiami oraz edukacją i ochroną dzieci. Członkiem grupy jest dyrektor fundacji – Jakub Płodzich.

– Cel mamy jeden. Ograniczyć zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież w internecie – powiedział szef MC. – Realizując to zadanie chcemy skorzystać z doświadczenia wszystkich, którym ten temat jest bliski – dodał minister Marek Zagórski.

 

Powołanie Grupy to efekt podpisanej na początku października Deklaracji na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Jej sygnatariuszami zostali m.in. przedstawiciele firm telekomunikacyjnych, mediów oraz administracji publicznej.

– Nasza współpraca pozwoli wypracować odpowiednie działania służące ochronie dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami oraz negatywnymi zjawiskami i zachowaniami w internecie – powiedział na środowym posiedzeniu grupy minister cyfryzacji.

 

Grupa będzie pracowała także nad:

  • połączeniem wysiłków różnych interesariuszy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
  • zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zagrożeń,
  • umożliwieniem czerpania korzyści z dostępu do internetu przez dzieci i młodzież.

22 stycznia 2020