Akademia Cyberbezpieczeństwa

Projekt Akademia Cyberbezpieczeństwa jest inicjatywą edukacyjną skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych, ma za zadanie nie tylko uświadamiać młodzież o potencjalnych niebezpieczeństwach czyhających w Internecie, ale również wyposażyć ich w konkretne narzędzia i strategie obrony przed cyberatakami oraz innymi zagrożeniami w sieci. Jest to bezpłatny program dzięki, któremu młodzież zdobywa cenną wiedzę, która pozwoli im na bezpieczne i świadome korzystanie z zasobów cyfrowych, jednocześnie chroniąc swoją prywatność i dane osobowe. Dodatkowo, inicjatywa ta kładzie silny nacisk na promowanie zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi, uwzględniając wpływ, jaki cyfrowe środowisko może mieć na ich samopoczucie i relacje interpersonalne. Program Akademia Cyberbezpieczeństwa jest organizowany przez Fundację Dobry Hashtag, Instytut im. Stanisława Lema oraz Uniwersytet WSB Merito Warszawa.

17 lutego 2024