Ogarnij hejt w szkole

Trzech na czterech uczniów spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy. Jeden na trzech nigdy o niej nikomu nie powiedział. Te liczby pokazują, że mamy do czynienia ze zjawiskiem na ogromną skalę. Zjawiskiem, które w wielu szkołach ciągle stanowi tabu. Projekt „Ogarnij hejt” powstał w związku z potrzebą podniesienia świadomości w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Świadomości nie tylko uczniów, ale także, a raczej przede wszystkim, nauczycieli i rodziców.
Projekt polega na przeprowadzeniu zajęć na temat cyberprzemocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Do każdej grupy skierowany jest inny komunikat. Uczniowie dowiadują się, jak reagować, gdy są ofiarami cyberprzemocy oraz jakie są konsekwencje prawne, gdy są jej sprawcami. Rodzice – jak mogą temu przeciwdziałać i diagnozować problemy. Nauczyciele otrzymują wiedzę i materiały, które pomogą im zagospodarować i kontynuować temat w szkole. Każda szkoła po zajęciach otrzymuje certyfikat potwierdzający przeprowadzenie zajęć i komplet materiałów do wykorzystania w przyszłości.

Patronat honorowy:

 

15 listopada 2019