Regulamin akcji #OgarnijHejt

KONKURS „OGARNIJ HEJT”
REGULAMIN PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU

I. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu i
rozstrzygnięcia (dalej „Regulamin”).
2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest konieczna do udziału w Konkursie.
3. Konkurs pod nazwą „Ogarnij Hejt” jest programem edukacyjnym w obszarze cyberprzemocy
skierowanym do młodzieży w wieku szkolnym, ich rodziców oraz nauczycieli.
4. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu i
zapobieganiu cyberprzemocy.
5. Konkurs rozpoczyna się 12 kwietnia 2021 r. i potrwa do 31 grudnia 2021 r.
6. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Instytut Polska Przyszłości im Stanisława Lema z siedzibą w
Warszawie.
7. Partnerem Konkursu jest Firma ENEA S.A.

II. Definicje
1. Organizator – Fundacja Instytut Polska Przyszłości im Stanisława Lema z siedzibą w Warszawie
2. Partner – Firma ENEA S.A.
3. Regulamin – Regulamin Konkursu pod nazwą „Ogarnij Hejt” wraz załącznikiem (Lista lokalizacji
objętych Konkursem)
4. Laureat – szkoła wybrana przez Organizatora, której zostanie przyznana nagroda w Konkursie.
5. Nagroda – bezpłatne zajęcia profilaktyczne dla lokalnych społeczności mające na celu
przeciwdziałanie cyberprzemocy, o których mowa w punkcie V.
6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

III. Warunki i zasady uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. na
stronie internetowej Organizatora (www.instytutlema.pl) wypełnić formularz oraz zaakceptować
wymagane zgody i oświadczenia.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. W Konkursie mogą wziąć udział publiczne szkoły podstawowe znajdujące się w Polsce na terenie
określonym w załączniku nr 1 do regulamin.
4. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli.
5. Zgłoszenia szkół do Konkursu mogą składać: uczniowie zgłaszanej szkoły, rodzice uczniów
zgłaszanej szkoły oraz nauczyciele zgłaszanej szkoły.
6. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną szkołę.
7. W przypadku zgłoszenia szkoły przez ucznia albo rodzice wymagane jest uprzednie
poinformowanie dyrekcji szkoły o chęci zgłoszenia jej do projektu.
8. Zgłoszenie do Konkursu dokonywane jest przez stronę internetową pod adresem
https://instytutlema.pl/kontakt/ lub poprzez wysłanie maila ze zgłoszeniem na adres:
ogarnijhejt@instytutlema.pl
9. W wiadomości ze zgłoszeniem szkoły należy podać następujące informacje:
a) nazwę szkoły,
b) adres szkoły,
c) liczba klas w klasach 6-8 wraz z przybliżoną ilością uczniów,
d) imię i nazwisko osoby zgłaszającej szkołę,
e) informację, czy osoba zgłaszająca jest uczniem, rodzicem czy nauczycielem,
f) kto będzie osobą do kontaktu ze strony szkoły w celu ustalenia harmonogramu zajęć,
g) kto będzie osobą do kontaktu ze strony szkoły do reprezentowania szkoły odpowiedzialną
za kontakt z organizatorem Konkursu przez cały czas jego trwania,
h) uzasadnienie dla potrzeby przeprowadzenia szkolenia.
10. Zgłoszenia Szkoły do Konkursu należy dokonać w terminie od 15 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021
roku do godziny 15:00.

IV. Zasady wyłaniania Laureatów Konkursu
1. Wnioski zgłoszeniowe zostaną oceniane przez Organizatora.
2. O kwalifikacji do Konkursu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz kryterium, o którym mowa
w pkt. III.3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaną również uwzględnione informacje zawarte
w uzasadnieniu zgłoszenia szkoły do Konkursu.
3. Maksymalna liczba Laureatów wynosi 30.
4. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu w drodze informacji wysłanej na adres podany
przez osobę zgłaszającą szkołę w formularzu zgłoszeniowym.
5. W przypadku zakwalifikowania szkoły do Konkursu niezbędne będzie także:
a) ustalenie wspólnie z Organizatorem terminów przeprowadzenia projektu „Ogarnij Hejt” w
szkole, tj. ustalenie terminów zajęć z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
b) w przypadku zajęć online ustalenia platformy, na jakiej zajęcia zostaną przeprowadzone.
c) udzielenie zgody przez Szkołę na upublicznienie informacji o przeprowadzeniu w niej
projektu „Ogarnij hejt”.
6. W przypadku wyczerpania limitu miejsc odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie
internetowej Organizatora www.instytutlema.pl.
7. Organizator stworzy bazę szkół, które zgłosiły się do Konkursu, ale w ramach wskazanego limitu 30
szkół nie zostały zakwalifikowane. Szkoły te zostaną wzięte pod uwagę w podobnych projektach
realizowanych w przyszłości.

V. Nagrody i zasady ich wydawania
1. Wygraną w Konkursie stanowią bezpłatne zajęcia profilaktyczne dla lokalnych społeczności mające
na celu przeciwdziałanie cyberprzemocy, które obejmują:
a) 1 zajęcia dla każdej z klas 6-8 trwające 45 min.
b) 1 zajęcia otwarte dla wszystkich rodziców uczniów ze szkoły biorącej udział w projekcie
trwające 60 min. Max liczba uczestników 1 spotkania to 100, w przypadku większej liczby
zapisanych odbędą się 2 lub więcej spotkań dla rodziców.
c) 1 zajęcia dla nauczycieli trwające 60 min.
2. Dodatkowo szkoła wybrana w Konkursie otrzyma:
a) 3 scenariusze lekcji nt. cyberprzemocy i cyberbezpieczeństwa,
b) film edukacyjny „Ogarnij hejt”,
c) raport dotyczący cyberprzemocy stworzony na podstawie ankiet przeprowadzonych
podczas zajęć,
d) aktualizację (nowy pakiet) scenariuszy lekcji raz na kwartał (3 scenariusze),
e) możliwość udziału w debacie zorganizowanej w ostatnim kwartale 2021 r.
podsumowującej projekt w 30 szkołach.
3. Forma zajęć (stacjonarna lub zdalna) zajęć będzie zależała od sytuacji w zakresie pandemii.
4. Zajęcia we wszystkich szkołach zostaną przeprowadzone do końca 2021 r.

VI. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi konkursu
w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym
RODO.
2. Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu znajduje się w formularzu, który zobowiązany
jest wypełnić każdy uczestnik konkursu.

VII. Postanowienia końcowe
1. Każdy z Uczestników Konkursu przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki
Regulaminu.
2. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
www.instytutlema.pl
3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w tym m.in. Kodeksu cywilnego oraz RODO.
4. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik Konkursu
brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym
Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator
zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do
niewydawani takiemu uczestnikowi Nagrody lub cofnięcie przyznania Nagrody.
5. Reklamacje, pytania i uwagi dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zdarzenia dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji.
Reklamacje mogą być zgłaszane w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@instytutlema.pl.
6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
reklamacji. Osoba zainteresowana zostanie poinformowana o decyzji Organizatora w formie
wiadomości e-mail, w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
7. Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowi załącznik – Lista lokalizacji objętych
Konkursem.

Załącznik nr.1
Teren działania spółek z Grupy Kapitałowej Enea
Województwo lubuskie

MIASTA: Gorzów Wielkopolski, Gozdnica, Gubin, Kostrzyn n. Odrą, Łęknica, Nowa Sól, Zielona Góra ,
Żagań, Żary

GMINY: Babimost, Bledzew, Bobrowice, Bogdaniec, Bojadła, Brody, Brzeźnica, Bytnica, Bytom
Odrzański, Cybinka, Czerwieńsk, Dąbie, Deszczno, Dobiegniew, Drezdenko, Górzyca, Gubin, Iłowa,
Jasień, Kargowa, Kłodawa, Kolsko, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Krzeszyce, Lipinki Łużyckie,
Lubiszyn, Lubniewice, Lubrza, Lubsko, Łagów, Małomice, Maszewo, Międzyrzecz, Niegosławice, Nowa
Sól, Nowe Miasteczko, Nowogród Bobrzański, Ośno Lubuskie, Otyń, Przewóz, Przytoczna, Pszczew,
Rzepin, Santok, Siedlisko, Skąpe, Skwierzyna, Sława, Słońsk, Słubice, Szlichtyngowa, Szprotawa, Stare
Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szczaniec, Świdnica, Świebodzin, Torzym, Trzciel,
Trzebiechów, Trzebiel, Tuplice, Witnica, Wschowa, Wymiarki, Zabór, Zbąszynek, Zielona Góra1,
Zwierzyn, Żagań, Żary
Województwo kujawsko-pomorskie

MIASTA: Chełmno, Bydgoszcz, Inowrocław

GMINY: Aleksandrów Kujawski (miejscowości: Wilkostowo i Grabie), Barcin, Białe Błota, Bukowiec,
Cekcyn, Dąbrowa, Dąbrowa Biskupia, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Dobre (miejscowość: Bronisław),
Dragacz, Drzycim, Gąsawa, Gniewkowo, Gostycyn, Inowrocław, Janikowo, Janowiec Wielkopolski,
Jeziora Wielkie, Jeżewo, Kamień Krajeński, Kcynia, Kęsowo, Koneck (miejscowość: Straszewo),
Koronowo, Kruszwica, Lniano, Lubiewo, Łabiszyn, Mogilno, Mrocza, Nakło n. Notecią, Nowa Wieś
Wielka, Nowe, Osie, Osielsko, Pakość, Pruszcz, Rogowo, Rojewo, Sadki, Sępólno Krajeńskie, Sicienko,
Solec Kujawski, Sośno, Strzelno, Szubin, Śliwice, Świecie, Świekatowo, Tuchola, Warlubie, Wielka
Nieszawka (miejscowość: Cierpice), Więcbork, Złotniki Kujawskie, Żnin
Województwo pomorskie

MIASTA: Czarna Woda, Chojnice

GMINY: Brusy, Chojnice, Czarne (miejscowość: Prądy, Domyśl i Lubnia), Czersk, Człuchów
(miejscowości: Nieżywięć i Czarnoszki), Debrzno (miejscowość: Buka), Gniew (miejscowość:
Pieniążkowo), Karsin (miejscowość: Popia Góra i Zamość), Konarzyny (miejscowość: Babilon), Lipnica
(miejscowość: Budy), Studzienice (miejscowość: Bukówki)
Województwo wielkopolskie

MIASTA: Chodzież, Czarnków, Gniezno, Kościan, Leszno, Luboń, Obrzycko, Piła, Poznań, Puszczykowo,
Wągrowiec, Złotów

GMINY: Białośliwie, Bojanowo, Borek Wielkopolski., Brodnica, Budzyń, Buk, Chodzież, Chrzypsko
Wielkie, Czarnków, Czempiń, Czerniejewo, Czerwonak, Damasławek, Dolsk, Dominowo, Dopiewo,
Drawsko, Duszniki, Gniezno, Gołańcz, Gostyń, Granowo, Grodzisk Wielkopolski., Jaraczewo
(miejscowość: Panienka), Jastrowie, Jutrosin, Kaczory, Kamieniec, Kaźmierz, Kiszkowo, Kleszczewo,
Kłecko, Kobylin, Kołaczkowo, Komorniki, Kostrzyn, Kościan, Kórnik, Krajenka, Krobia, Krzemieniewo,
Krzykosy, Krzywiń, Krzyż Wielkopolski., Książ Wielkopolski, Kuślin, Kwilcz, Lipka, Lipno, Lubasz,
Lwówek, Łobżenica, Łubowo, Margonin, Miasteczko Krajeńskie, Miedzichowo, Miejska Górka,
Mieleszyn, Mieścisko, Międzychód, Miłosław, Mosina, Murowana Goślina, Nekla, Niechanowo, Nowe
Miasto n/Wartą, Nowy Tomyśl, Oborniki, Obrzycko, Okonek, Opalenica, Osieczna, Ostroróg,
Pakosław, Pępowo, Piaski, Pniewy, Pobiedziska, Pogorzela, Połajewo, Poniec, Przemęt, Rakoniewice,
Rawicz, Rogoźno, Rokietnica, Ryczywół, Rydzyna, Siedlec, Sieraków, Skoki, Skulsk (miejscowość:
Łuszczewo i Krzywe Kolano), Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamocin, Szamotuły, Szydłowo, Śmigiel,
Śrem, Środa Wielkopolska, Święciechowa, Tarnowo Podgórne, Tarnówka, Trzcianka, Trzemeszno,
Ujście, Wapno, Wągrowiec, Wieleń, Wielichowo, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn, Wronki,
Września, Wyrzysk, Wysoka, Zakrzewo, Zaniemyśl, Zbąszyń, Złotów
Województwo zachodniopomorskie

MIASTA: Wałcz, Stargard Szczeciński , Szczecin, Świnoujście

GMINY: Banie, Barlinek, Bielice, Bierzwnik, Boleszkowice, Borne Sulinowo, Brojce, Cedynia, Chociwel,
Chojna, Choszczno, Człopa, Dębno, Dobra, Dobra (Szczecińska), Dobrzany, Dolice, Drawno, Drawsko
Pomorskie, Dziwnów, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Ińsko, Kamień Pomorski, Karnice,
Kobylanka, Kołbaskowo, Kołobrzeg (miejscowość: Karcino), Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Łobez,
Marianowo, Maszewo, Mieszkowice, Międzyzdroje, Mirosławiec, Moryń, Myślibórz, Nowe Warpno,
Nowogard, Nowogródek Pomorski, Osina, Pełczyce, Płoty, Police, Przelewice, Przybiernów, Pyrzyce,
Radowo Małe, Recz, Resko, Rewal, Rymań, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński2,
Stepnica, Suchań, Szczecinek (miejscowość: Wilcze Laski), Świerzno, Trzcińsko – Zdrój, Trzebiatów,
Tuczno, Wałcz, Warnice, Węgorzyno, Widuchowa, Wolin
Województwo dolnośląskie

GMINY: Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz, Żmigród (miejscowość: Czarny Las)
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński

GMINY: Łęczna, Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn
Powiat lubartowski

MIASTA: Lubartów

GMINY: Lubartów, Kock, Ostrów Lubelski, Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Michów,
Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów,
Powiat włodawski

MIASTA: Włodawa

GMINY: Włodawa, Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki
Powiat chełmski

MIASTA: Rejowiec Fabryczny

GMINY: Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny, Wierzbica, Chełm
Powiat lubelski

MIASTA: Lublin

GMINY: Wólka
Powiat świdnicki

GMINY: Piaski, Świdnik, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski

GMINY: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów
Województwo podkarpackie
Powiat mielecki

GMINY: Borowa, Gawłuszowice
Województwo mazowieckie
Powiat kozienicki

GMINY: Głowaczów, Gniewoszów, Garbatka Letnisko, Magnuszew, Sieciechów, Kozienice
Powiat radomski

MIASTA: Pionki, Mielec

GMINY: Jedlnia Letnisko, Gmina Pionki
Powiat zwoleński

GMINY: Policzna, Zwoleń
Województwo podlaskie
Białystok i Powiat białostocki

MIASTA: Białystok

GMINY: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów,
Michałowo, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowie