Julia Kluczyńska

Pełnomocnik Zarządu

Specjalizuje się w prawnych aspektach funkcjonowania fundacji.  Zawodowo związana jest również z Forum Darczyńców w Polsce. Jest członkinią komitetu prawnego europejskiej sieci DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe), który pracuje m.in. nad propozycjami zmian prawnych, które umożliwiłyby szybszy rozwój filantropii w Europie. Należała do zespołu ekspertów, który opracował podręcznik „Współpraca podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych: aspekty prawno-podatkowe” wydany przez Forum Darczyńców i Deloitte.