Z przemocą w szkole jest coraz gorzej. Najnowszy raport!

W obliczu rosnącego problemu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, Instytut Lema we współpracy z Fundacją UNIQA podjęły się realizacji drugiej edycji projektu „Ogarnij Hejt”. Celem inicjatywy było nie tylko przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w przestrzeni cyfrowej, ale również wyposażenie nauczycieli oraz rodziców w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne, by skutecznie stawić czoła tym wyzwaniom.
 
W ramach drugiej edycji projekt uległ znacznemu rozszerzeniu. Warsztaty stacjonarne przeprowadzono w 40 szkołach podstawowych w całej Polsce. Były to szkoły zlokalizowane zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach oraz wsiach. Taka dywersyfikacja lokalizacji podkreśla zrozumienie, że edukacja cyfrowa musi być dostępna szeroko, niezależnie od geograficznej lokalizacji.
 
Zainteresowanie udziałem w projekcie przerosło oczekiwania – zgłosiło się ponad 1000 szkół, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu inicjatywy.
 
Każda z uczestniczących szkół otrzymała materiały informacyjne dotyczące cyberprzemocy oraz zaproszenie na webinar dla nauczycieli, mający na celu omówienie metod przeciwdziałania, wykrywania i reagowania na hejt w internecie. Dodatkowo, w ramach rozwoju działań, Fundacja UNIQA zainicjowała nową kampanię społeczną z udziałem znanych osób Internetowych – Sary James i Igo, co przyczyniło się do dalszego zwiększenia świadomości na temat problemu.
 


 
Z odbytych spotkań i warsztatów nasuwają się liczne pozytywne wnioski. Wśród dorosłych zaobserwowano znaczący wzrost świadomości dotyczącej wagi edukacji cyfrowej, zarówno w szkole, jak i w domu. Rodzice coraz częściej interesują się działaniami swoich dzieci w świecie cyfrowym, co jest ważnym krokiem w budowaniu wzajemnego zaufania i zwiększaniu liczby wykrywanych przypadków cyberprzemocy. Z drugiej strony, uczniowie wskazują na rosnącą skalę problemu hejtu internetowego i jego wpływ na ich samopoczucie, co podkreśla konieczność kontynuowania i rozwijania działań edukacyjnych w tym zakresie.
 

 
Druga edycja projektu „Ogarnij Hejt” przyniosła szereg pozytywnych efektów i pozwoliła na głębsze zrozumienie problematyki cyberprzemocy. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi wynikami i wnioskami zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym projekt:
 
Raport Fundacji UNIQA Ogarnij hejt 2023_z
    4 marca 2024