Start darmowej rekrutacji do Ogarnij Hejt!


 
Trzech na czterech uczniów spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy. Jeden na trzech nigdy o niej nikomu nie powiedział. Te liczby pokazują, że mamy do czynienia ze zjawiskiem na ogromną skalę. Zjawiskiem, które w wielu szkołach ciągle stanowi tabu. Projekt „Ogarnij hejt” powstał w związku z potrzebą podniesienia świadomości w zakresie bezpieczeństwa w Internecie dzieci i młodzieży. Świadomości nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców.
 
Instytut Lema od ponad roku realizuje projekt Ogarnij Hejt, który adresowany jest do szkół podstawowych. W jego ramach prowadzone są w szkołach warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące metod przeciwdziałania, diagnozowania i radzenia sobie z cyberprzemocą. Dzięki współpracy Instytutu z firmą Enea uruchamiamy otwartą rekrutację dla 30 szkół podstawowych z całej Polski. Zgłaszajcie się tutaj: LINK

 
Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do szkół podstawowych. Badania pokazują, że cyberprzemoc jest najbardziej dotkliwa właśnie dla osób w tym przedziale wiekowym. Dzieci nie wiedzą, jak sobie z nią radzić w sytuacji, gdy są ofiarami, albo nie mają świadomości konsekwencji swoich działań w przypadkach, gdy są jej sprawcami. Rodzice nie mają świadomości, co ich dzieci robią w Internecie, często nie wykazują tą aktywnością żadnego zainteresowania. Nauczyciele często nie nadążają za swoimi uczniami, nie znają nowych możliwości nękania, które oferuje Internet i tym samym nie są w stanie diagnozować i rozwiązywać problemów w tym zakresie. Projekt Ogarnij Hejt to zmienia.
 
– w Roku Lema to nasz absolutnie najważniejszy projekt. Edukacja cyfrowa była czymś szczególnie bliskim Stanisławowi Lemowi, czymś o co zawsze apelował. Bo komputer jest tak mądry, jak człowiek, który go obsługuje. Projekt Ogarnij Hejt prowadzimy już od przeszło roku, przeszkoliliśmy tysiące uczestników, ale dzięki współpracy z Enea te liczby podwoimy. Zapraszamy szkoły do zgłaszania się! – powiedział dr Maciej Kawecki, Prezes Zarządu Instytutu Lema.
 
Do tej pory w projekcie wzięło udział 21 szkół. Przeszkoliliśmy blisko 3 tysiące odbiorców. Szkoła w ramach projektu otrzymuje nie tylko pakiet warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli, ale także materiały edukacyjne, w tym scenariusze lekcji, certyfikat czy raport dotyczący skali cyberprzemocy w szkole, który tworzymy na podstawie ankiet wypełnianych podczas zajęć.
 
– Jako firma odpowiedzialna społecznie od lat łączymy działalność biznesową z troską i działaniami na rzecz lokalnych społeczności, naszych pracowników oraz klientów. Pomagamy odpowiedzialnie, współpracując z organizacjami, które mają doświadczenie i wiedzę ekspercką. Dzięki takiemu połączeniu sił wsparcie otrzymują ci, którzy naprawdę go potrzebują – podkreśla Anna Lutek, dyrektor Departamentu PR i Komunikacji w Enei. – Dzięki projektowi Ogarnij hejt, uczniowie, ich rodzice i nauczyciele zostaną otoczeni profesjonalną opieką, otrzymując wiedzę niezbędną do rozpoznawania i przeciwdziałania cyberprzemocy w środowisku szkolnym. Ma to szczególne znaczenie dzisiaj, gdy nauczanie odbywa się przez Internet. To doświadczenie będzie procentować w przyszłości, w życiu dorosłym. Cieszymy się, że Grupa Enea będzie miała w tym swój udział – dodaje Anna Lutek.

15 kwietnia 2021